Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hệ thống camera

CAMERA ANALOG 4 MẮT

2.200.000

Hệ thống camera

CAMERA ANALOG 8 MẮT

5.500.000

Hệ thống camera

CAMERA IP CÓ ÂM THANH HIK

1.650.000

Hệ thống camera

CAMERA IP HIK

1.650.000

Hệ thống camera

CAMERA IP POE ÂM THANH HIK

1.650.000

Hệ thống camera

DÂY CÁP MẠNG CAT 6 HIK

19.000

Hệ thống camera

DÂY CÁP MẠNG CAT 6 HIK

13.000

Hệ thống camera

ĐẦU GHI 16 KÊNH IP HIK

4.100.000

Hệ thống camera

ĐẦU GHI 4 KÊNH HIK

2.100.000

Hệ thống camera

ĐẦU GHI 8 KÊNH IP HIK

2.800.000

Hệ thống camera

SWITCH POE 4 HIK

1.200.000

Hệ thống camera

SWITCH POE 8 HIK

1.600.000